Matematyka na maturze. Jak zdać ją bez problemu?

Matematyka na maturze. Jak zdać ją bez problemu?

Najczęściej spotykane problemy na maturze dotyczą matematyki. W szkołach podstawowych i technikach uczniowie uczą się każdego przedmiotu w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Przygotowuje się program nauczania, dyrektor placówki, biorąc pod uwagę możliwości finansowe, kadrowe i lokalowe szkoły, określa przedmioty, które będą nauczane w cyklu rozszerzonym, a następnie wybiera do tego wszystkich nauczycieli. Z reguły uczniowie, którzy wybrali te same przedmioty, uczą się następnie w tej samej klasie i uczęszczają razem na zajęcia.

Dlaczego matematyka na maturze jest taka ważna?

Matematyka jest jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów rozszerzonych i nie bez powodu nazywana jest królową nauk. Jest to jedna z nauk, która uważana jest za jedną z najtrudniejszych, dlatego sensowne jest korzystanie z dobrych narzędzi do nauki, które pozwolą zrozumieć materiał i przyswoić wiedzę.

Jakie podręczniki wybierać do matury z matematyki?

Autorzy podręczników zadbali o to, aby teorię wyjaśnić w sposób jak najbardziej kompleksowy. Oprócz starannie przedstawionych przykładów ilustrujących konkretne problemy, dobry podręcznik do matury zawiera serię ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania po szkole podstawowej. Na końcu zeszytu znajdziemy odpowiedzi do ćwiczeń arytmetycznych, które pomogą uczniom sprawdzić swoje myślenie podczas odrabiania prac domowych.

Nie tylko obliczenia

Wielu osobom nauczanie matematyki kojarzy się tylko z wykonywaniem działań arytmetycznych, dodawaniem i odejmowaniem pewnych wartości. W rzeczywistości jest to również przedmiot służący do konstruktywnego myślenia, rozumowania matematycznego, studiowania informacji na tematy matematyczne. Ważną rolą nauczyciela matematyki jest również pokazanie i uświadomienie uczniom, że matematyka jest ważną dziedziną pomocniczą dla innych dyscyplin naukowych, takich jak fizyka, chemia czy informatyka.

Spójrzmy na treści podręczników

Jeżeli chcemy z czegoś korzystać do nauki przed maturą, wart dokładnie sprawdzić, z czego korzystamy. Tylko wtedy matura matematyka (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-matematyka-2021) pójdzie nam najlepiej. Musimy to wszystko przemyśleć. Dobre pomoce dydaktyczne to wydanie jest w pełni zgodne z najnowszą podstawą programową. Podręcznik stworzony jest do użytku w liceum. Przed maturą uczniowie powinni opanować następujące treści: wielomiany, funkcje, statystyka, figury w przestrzeni, figury na płaszczyźnie, trygonometria i wartości funkcji trygonometrycznych.

 

Author Image
Lena